Taal:
Dutch
Deutsch
English
Facebook
Volg ons op facebook.
Googleplus
Je kunt ons volgen op Google+
Info
Betaalinformatie

Aanbieder Identificatie

Gegevens volgens § 5 TMG:

Purchaze

Dietrichsfelder Straße 17
26607 Aurich-Dietrichsfeld

Tel: 0049 4947 - 91 78 989

E-Mail: info@purchaze.de
Manager: Peter Zanter

Disclaimer:

1. Online Inhoud

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid vorderingen tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of misbruik van verstrekte informatie door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur niet aan opzettelijke of grove nalatigheid schuldig is.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich het recht voor om delen van de site of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging, toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

2. Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte links naar andere websites (links) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou de aansprakelijkheid alleen optreden in het geval van gevallen, waarin de auteur zich bewust is van de inhoud en het technisch mogelijk zou zijn en redelijk om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen, geen illegale inhoud op de pagina's kan worden geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's, heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die zijn gewijzigd na de link. Dit geldt voor alle links binnen het eigen internetaanbod en verwijzingen evenals voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeien uit het gebruik of het misbruik van de informatie is alleen de aanbieder van de site aangewezen, en niet degene die is gekoppeld aan de desbetreffende publicatie.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om respect in alle publicaties, de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten, naar zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of te vertrouwen op vergunningsloze afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten. Alle binnen het internet aangeboden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de eigenaar. De loutere vermelding staat niet toe te concluderen dat handelsmerken niet worden beschermd door de wet! Het copyright voor publiceringen, door de auteur zelf blijft uitsluitend bij de auteur. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy

Omdat binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt deze openbaring van dergelijke gegevens door de gebruiker op vrijwillige basis.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u doorverwees via deze pagina. Indien gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet meer of niet legaal zijn, of onvolledig overkomen, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.